Teisinė informacija

Planuoju
Lietuvos Respublikos asmens duomenų ir teisinės apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių sistemų išteklių valdymo įstatymas
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatai
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės
Stebiu
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatai
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro duomenų saugos nuostatai
Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija
Statau
LR Įstatymai
Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymas
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
LRV NUTARIMAI
Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Informacijos apie Lietuvos Respublikos teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugomo reikalavimos, gali būti taikomi vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimai, teikimo ir vėjo elektrinių projektavimo bei statybos vietų šiose teritorijose derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 "Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" pakeitimo"
Dokumentų, teiktinų Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąrašas, patvirtintas 2003-03-03 nutarimu Nr. 278
Branduolinės energetikos objekto statybos ar rekonstravimo projekto derrinimo tvarka, patvirtinta 2002-12-03 nutarimu Nr. 1873
Leidimų statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektą išdavimo taisyklės , patvirtintps 2002-07-19 nutarimu Nr. 1665
2002-05-29 nutarimas Nr. 779 "Dėl Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 32 straipsnio įgyvendinimo"
Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyimo nuostatai, patvirtinti 2004-08-17 nutarimu Nr. 966