Infostatyba DUK - Dėl su statyba susijusių elektroninių dokumentų išdavimo

Dėl su statyba susijusių elektroninių dokumentų išdavimo

 

Atkreipiame dėmesį, kad naudojantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ sukuriami elektroniniai dokumentai. Juos atsisiųsti galima naudojantis funkcija „Atsisiųsti ADOC“. El. dokumento registracijos numeris ir el. parašas yra el. dokumento metaduomenys. Informaciją, susijusią su metaduomenimis, galima peržiūrėti naudojantis funkcija „Atsisiųsti ADOC metaduomenis“. Kad galima būtų atsisiųsti el. dokumentą (ir jo metaduomenis), kompiuteryje turi būti įdiegta programa „Signa“. Kitu atveju jį peržiūrėti galima prisijungus prie šių interneto svetainių:

https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/index.html/ln/lt

https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view

                                                                    

Paveikslėlyje pavaizduoti el. dokumento metaduomenys:

Image removed.

Pažymėtina, kad elektroniniai dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtintą Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0 ir turi tokią pačią juridinę galią kaip ir popieriniai.

Norint gauti popierinį su statyba susijusio dokumento variantą, reikia kreiptis į jį išdavusį subjektą dėl el. dokumento nuorašo išdavimo.